Department of Civil Engineering :: Achievements

Achivements 2016-17

Students Achievement in Gate Exam-


Sr.No

Year

Name

Percentage

1

B.E. Civil

KaustubhNilkanth

25.32

StudentsAchievements in Event:-


Sr.No

Name

Institute

Rank

Name of Event

1

Patil Mahesh

PVPIT,Budhgaon

Winner

Mega Structure

KadamSharayu

2

KuraneRohit

PVPIT,Budhgaon

1st Runner up

Mega Structure

KamblePranay

3

Patil Mahesh

PVPIT,Budhgaon

2nd Runner up

Mega Structure

ShindeShridhar

NavkekarArjunkumar

 

4

BanasawadePriyanka

PVPIT,Budhgaon

2nd Runner up

Paper Presentation

ChigareShradha

5

WaghmodeAditya

RIT,Sakhrale.

2nd Runner up

MinimilesiaInspira 2K18

5

POTDAR OMKAR DEEPAK

SBGI,Miraj.

1ST PRIZE

 

 

EMPIRE 2K18

KOLASE SANKALP J.

PATIL MIHIR BAJIRAO

KHOT SAMMED GUNDURAO

PATIL PRASAD RAMESH

/MALI ANKITA ASHOK

/MAHAJAN SUKANYA SUNIL

Sports Achievements:-


Sr No.

Name of Student

Event

College

Achievement

1

Mr. PranavPatil

Kabbadi

MAEER’s MIT Pune

Winner

2

Mr. SushantPatil

Kabbadi

MAEER’s MIT Pune

Winner

3

Mr.AdityaSinhasane

Cricket

MIT PUNE

Runner up

4

Mr.AdityaWaghmode

Cricket

MIT PUNE

Runner up

5

Miss.AmeyaJaptiwale

Badminton

MIT,Pune

Winner

6

Miss AmeyaJaptiwale

Badminton

COEP,Pune

Winner

7

Miss AnaghaArunPatil

Swimming

Sangli Zonal

Winner

8

Miss.ameyajaptiwale

Badminton

All india inter university,jalgaon.

Sportsman of year

9

Miss ashwinimali

Carom

PVPIT Budhgaon

Runner up

10

Miss shrutika mane

Chess

PVPIT Budhgaon

Runner up

ACADEMIC ACHIEVEMENT

1

Miss sangamepooja

Award

Shivajiuniversity,Kolhapur

Award Of Highest No.Of Marks In Design Of Structure 1,2,3at T.E.AndB.E.Civil Examination Held In 2017

Achivements 2016-17

 

Class

Rankers

Class Wise

Division Wise

FE(A)

1

/Patil Shweta G.(80.00%)

 

2

Ghutugade swapnil S.(74.57%)

3

Maiya Hitesh G.(67.97%)

SE(A)

1

/Patil Aishwarya Arjun(77%)

 

 

/Patil Aishwarya Arjun(77%)
Shinde Aakash D.(74.50%)
Sagare Rutuja(74.25)

2

Shinde Aakash D.(74.50%)

3

Sagare Rutuja(74.25)

SE(B)

1

Pournima Ghatage(72.81%)

2

Sana Sayyad( 70.11%) 

3

Shamali Mali (69.85%

SE(C)

1

Vaishali Lendave (69.90%)

2

Shailesh Rananavare(68.30 %)

3

Aparna Lendave( 67.19%)

 

TE(A)

1

/Bhosale Hema S.(70.00%)

 

 

Rahul More (72.25%)
Shubham Jadhav (70.19%)
/Bhosale Hema S.(70.00%)

2

/Kadam Erawati  R.(68.00%)

 

3

Patil Sidhyogendra  S.(67.00%)

/Patil  Pooja Babasaheb (67.00%)

TE(B)

1

Rahul More(72.25%)

2

Shubham Jadhav (70.19%)

3

Sumit Patil (69.00%)

TE(C)

1

Snehal Vijay Patil (66.40%)

2

Snehal Sunil Sawant- (64.00%)

3

Shubham Dodyalkar - (60.04%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Achievement 2015-2016


Class

Rank

Name of the student

Percentage (%)

SE

1st

More Rahul Subhash

74.12

2nd

Bhosale Hema Shankar

73.00

3rd

Jadhav Subham Subhash

72.71

TE

1st

Sangame Pooja Rajgunda

71.38

2nd

Pathan Shoyeb Younous

68.06

3rd

Maiya Amruta Gheesunath

67.06

87BE

1st

Jadhav Sayali Shankar

79.50

2nd

Dubule Shridhar Chandrakant

79.31

3rd

Thakkar Sagar Atulbhai

79.25

 

Achievement 2014-2015


Class

Rank

Name of the student

Percentage (%)

S.E.

1

Pathan Shoaib Yunoos   

75.06

2

Sangame Pooja Rajgonda

71.00

3

Patil Aniket Vilas -

69.88

T.E(A)

1

Thakkar Sagar Atul       

71.12

2

Dubule  Shridhar C

68.56

3

Chopade Ajinkya V.        

66.44

T.E(B)

1

Patil Pratibha M.                           -

72.62

2

Jadhav Sayali S.                      –

71.94

3

Doiphode Anupama A.         –

64.44

BE

1

Patankar Arati Anant  -

77.75

2

Banne Avinash Chandrakant -

74.44

3

Patil Sayali Shashikant –

73.88

 

Achievement 2013-14

Class Ranker Name of The Student Percentage / Grade (%)
FE 1 SAGAR ATUL THAKKAR 75
2 AVINASH ASHOK KORE 71
3 RUSHIKESH YASHWANT GHALE 69.33
SE 1 AVINASH CHNADRAKANT BANNE 68
2 GAURAV PANDARINATH JOSHI 66.50
3 ZAKIR M. MULANI 65.70
TE 1 CHINTAMANI KORE 66.5
2 VIJAYSHREE AYYAR. 66.31
3 PIYUSHA PRASANT WALUSKAR 65.44
BE 1 PRATIKSHA PATIL 74.20
2 SARIKA B. PATIL 73.81
3 NARAYAN SADASHIV KALSULKAR 73.68

Achievement 2012-13

Class Rank Name of The Student Percentage / Grade (%)
SE 1 Joshi Gaurav Pandharinath 71.69
2 Banne Avinash 68.69
3 Mulani Zakir .M. 66.75
TE 1 Ayyar Vijayshri Jayantkumar 66.31
2 Walujkar Piyusha Prashant 65.44
3 Holkar Kailas Bhanudas 64.88
BE 1 Patil Pratiksha Vidyasagar 74.06
2 Patil Sarika Basagonda 73.81
3 Kalsulkar Narayan Sadashiv 73.69

Academic Achievement 2011-12

Class Rank Name of The Student Percentage / Grade (%)
SE 1 Dige Kuldeep C. 69.05
2 Kolase Pramod B. 69.375
3 Halakar Kailas B. 65.625
TE 1 Patil Sarika B. 73.5
2 Ingale Namdev V. 68
3 Patil Pratiksha V. 67
BE 1 Karnale Ashwinkumar B 80.88
2 Mangusle Dinesh C. 74.88
3 Shete Sagar S. 71.38

Academic Achievement 2010-11

Class Rank Name of The Student Percentage / Grade (%)
SE 1 Patil Sarika B. 73.5
2 Ingale Namdev V. 68.75
3 Koshti Abhijeet 68
TE 1 Karnale Ashwinkumar B. 69.81
2 Shete Sagar S. 69.13
3 Mangusle Dinesh C. 66.44
BE 1 Patel Kevan Rameshbhai 72.44
2 Kokare Avinash Babaso 72.12
3 Jadhav Bhagyashri shyam 72.06

Academic Achievement 2009-10

Class Rank Name of The Student Percentage / Grade (%)
SE 1 Kusanale Amit A. 67.80
2 Suryawanshi Amol Tukaram 63.44
3 Datye Abhijeet Vishwanath 63.19
TE 1 Jadhav Bhagyashri Sham 65.81
2 Salunkhe Abhinav Suresh 65.62
3 Kengar Darshana Nandkumar 65.44
BE 1 Nair Veena Vipinkumar 72.55
2 Deshmukh Taral Chandrakant 72.06
3 Ghag Shekhar Chandrakant 71.27

Gate Scorer 2013

Class Name of The Student Gate Score
1. DHATUNDE MUKESH B. 30.67

Students achievement in Inter Institute Events

Year 2016-17


SR.NO

NAME OF STUDENT

EVENT

VENUE

DATE

PRIZE

01

Akshay Koshti & Amit Kumbhar

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

1st

02

Mahesh Patil & Pawankumar Shinde

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

2nd

03

Ankur Yadav & Aniket Patil

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

04

Akshay Koshti & Amit Kumbhar

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

05

Mahesh Patil & Pawankumar Shinde

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

06

Chaitali Bhagat

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

07

Nilam Lavate

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

08

Sunil Bajbulkar & Krushndev Pukale

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

09

Pooja Patil & Jayshree Patil

NIRMITI 2k17(Megastructure)

PVPIT

21/02/2017 & 22/02/2017

Participant

10

Bhagane Pawan&Sumit Jamadade

Build Smart 2K17 Town Smart

PVPIT

03/03/2017

1st

11

Vivek Katkar&Nikhil Jadhav

Build Smart 2K17 Brain Smart

PVPIT

03/03/2017

St

12

Vishal Saptal &Aditya Mohite

Build Smart 2K17 Brain Smart

PVPIT

03/03/2017

2nd

13

Rushikesh Mali & Amol Mane

Build Smart 2K17 Brain Smart

PVPIT

03/03/2017

3rd

14

SWAPNIL WAGHMODE

Build Smart 2K17 Present Smart

PVPIT

03/03/2017

2nd

15

PRIYANKA  BANASAWADE

Build Smart 2K17 Present  Smart

PVPIT

03/03/2017

3rd

16

Nihal Jamadar & Santosh Walukar

Build Smart 2K17 Strut Smart

PVPIT

03/03/2017

2nd

17

Akshay Koshti & Sushant Kugaji

Build Smart 2K17 Strut Smart

PVPIT

03/03/2017

3rd

18

ONKAR PATIL,AVDHOOT GURAV&JAWALE PRATIK

Build Smart 2K17 Field Smart

PVPIT

03/03/2017

1st

Year 2015-16


SR.NO

NAME OF STUDENT

EVENT

VENUE

DATE

PRIZE

01

Vikrant Mane
PrasannaHonkalas

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

1st

02

TejasNalawade

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

 

ErawatiKadam

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

03

HemaBhosale

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

2nd

04
05

Ajay Bedage
AshwiniSalunkhe

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

3rd

06

SupriyaBhise

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

07

TejashriRupnar
Tejashri Mane

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

08

OmkarBhosale

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

09

OnkarPotdar

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

10

Tejas Shah
PrashantThorat

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

11

KhatibKalandar
NileshBamane

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

Participant

12

PriyankaBansawade

NIRMITI 2k16(Megastructure)

PVPIT

20/02/2016 & 21/02/2016

2nd

13

SukanyaMahajan

Insight-16

MIT Pune

08/02/2016 & 09/02/2016

Participant

2015-16 Build Smart


SR.NO

PRIZE

NAME OF STUDENT

EVENT

 

1

 

AUCTION SMART

1)NARENDRA B.PATIL

P.V.P.I.T.

2)ADITYA WAGHMODE
SHIVAMA BAGI

P.V.P.I.T.

3)SHALIN GARAD
SWAPNIL GAIKWAD

P.V.P.I.T.

1) ADITYA ADAKE
ROHAN FARATE
SOURABH KARVE

LATTHE POLYTECHNIC

2

BLOCK SMART

2)RAHUL SHINDE
ROHIT PATIL
ANIRUDDHA ROKADE

S.B.G.I. MIRAJ

3)A)POOJA HAJARE
SHAMAL PATIL
SHIVANI KALE
B) SNEHA KOTAVALE
MAHIN MULANI
SADHANA JADHAV

 

 

P.V.P.I.T.

1)AKSHAY PATIL
YASIN MULLA
SHOYEB PATHAN

P.V.P.I.T.

3

FIELD SMART

2) SHUBHAM JADHAV
SHUBHAM PATIL
SUMIT PATIL

P.V.P.I.T.

3)  AMOL PATIL
SANTOSH KHARAT
SURAJ PATIL

P.V.P.I.T.

1)SURYAKANT SHINDE
SHRINIWAS SHINDE

S.B.G.I. MIRAJ

4

PLAN  SMART

2) AKSHAY PATIL

S.B.G.I. MIRAJ

3)SANKET LOHAR

D.Y.PATIL,OLHAPUR.

1)VINAYAK PATIL
VISHAL KOLHE

P.V.P.I.T.

5

BRAIN SMART

2)ANIKET BHALE
VAIBHAV KODAG

P.V.P.I.T.

 

 

3)SUPRIYA SHINDE
MEGHA DHANGAR

G.P.MIRAJ

 

 

1)AKSHAY KOSHTI
ANIL KUMBHAR

P.V.P.I.T.

6

STRUCT SMART

2)VIKRANT MANE
PRASANNA HONKALAS

P.V.P.I.T.

3)PRAMOD JADHAV
SWAPNIL PATIL

P.V.P.I.T.

1)SHAHAJI GAIKWAD

T.K.I.T.WARANANAGAR

7

PRESENT SMART

2)PRIYANKA BANSAWADE

P.V.P.I.T.

3)JUILEE PATIL

P.V.P.I.T.

1)VAIBHAV SUTAR
RAHUL PATIL

B.V.I.T. PALUS

8

SMART ART

2)MANDAR BANKAR
AKSHAY KHANDEKAR

LATTHE POLYTECHNIC

3)TEJAS SHAHA
PRASHANT THORAT

P.V.P.I.T.

Achievement Year: 2014-2015

Sr. No.

Name of the student

Event

Venue

Date

Prize

1

Amit Lavate

Vaastu (SETU)

RIT Islampur

18th & 20th Sept 2014

Participant

2

Deepak Khandelwal

Mechno 2K14 (Tech Geek)

PVPIT

 

Participant

3

Dyanneshwar Kamble

Mechno 2K14 (Tech Geek)

PVPIT

 

Participant

4

Sayeedanwar Inamdar

IBCC , India

DACOE , Karad

29th & 30th    Jan 2015

Participant

5

Shoaib Pathan

IBCC , India

DACOE , Karad

29th & 30th       Jan 2015

Participant

6

Sayeedanwar Inamdar

IBCC , India

DACOE , Karad

29th & 30th          Jan 2015

Participant

7

Ankur Yadav

IBCC ,India

DACOE , Karad

29th & 30th         Jan 2015

Participant

Sr. No.

Name of the student

Class

Sports

Venue

Date

Prize

 

1

Harshad Gondil
Ashish Bhosale
Pratik Thorat
Tejas Chavan

TE
SE
SE
SE

Lead College Volleyball Competition Kolhapur District

Ashokrao Mane Group of Institution , Vathar

Feb 2015

Winner

   Build Smart 2014-15


Sr No

Name of the student

Class

Event

Prize

1

Amit Kumbhar                                  Akshay Koshti

SE-B

Nirmiti (Mega Structure )

2nd

2

Vikrant Mane                               Prasanna  Honkalas

TE-A

Nirmiti  (Mega Structure )

3rd

3

Inamdar Said S.

 

Nirmiti (Paper Presentation)

3rd

3

Miss. Patil Juili
Miss.Rohini  Kavathekar

TE-A

Nirmiti (Paper Presentation)

3rd

5

Gaikwad Vineet V.

BE

Nirmiti(Replica)

1st

6

Miss .Jadhav  Amruta
Mr. Melangave Shivprasad

SE (B)

Nirmiti(Replica)

2nd

7

Vishal  Jadhav
Priyanka  Shimpi
Dhanshree  Nalawade

BE

Struct Smart (Build Smart)

1st

8

Anisa Faras

BE

Struct Smart (Build Smart)

3rd

9

Anil Hartale
Amruta Jadhav

 

Poster Smart (Build smart)

2nd

10

Abhishek Malvankar
Yasin Mulla
Sanket Kulkarni

TE

Field Smart
(Build Smart)

3rd.

11

Tejas Chavan

SE

Field Smart
(Build Smart)

1st

12

Jyoti Sadamate
Aarti Kokane

BE

PPT(Build Smart)

2nd

13

Vivek Hegana

BE

Plan smart            (Build Smart)

2nd

 

 

Achievement 2012-2013

Sr No Name of Student Organized By Recognition/ Award
 received , if any
1. Patil Ashwini S. Paper Presentation at ADCET,
Ashta on 15th September 2012
Winner
2. Patil Sarika B. Vichayana at W.C.E., Sangli on 6th & 7th Oct 2012 Participation
3. Patil Sarika B. Paper Presentation ADCET, Ashta 15th Sept 2012 Winner
4. Wandhare Deepak Field- Expo W.C.E., Sangli 6th & 7th Oct 2012 Runner Up
5. Jadhav Harshal R. Field Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 18th & 19th Feb 2012. Participation
6. Nipin Joseph Babu Paper Presentation P.V.P.I.T. Budhgaon 21th & 22 th Feb 2013 Winner
Nishant Sanjay Mane
7. Rohit Sawant Paper Presentation P.V.P.I.T. Budhgaon 21th & 22 th Feb 2013 2nd Prize
Narayan Kalsulkar
8. Sadamate Jyoti Paper Presentation P.V.P.I.T. Budhgaon 21th & 22 th Feb 2013 Participation
Kokane Arti
9. Vijayshree Ayyar Paper Presentation P.V.P.I.T. Budhgaon 21th & 22 th Feb 2013 Participation
Kalyani Vanjari
10. Atul Shinde Paper Presentation P.V.P.I.T. Budhgaon 21th & 22 th Feb 2013 Participation
Amit Patil
11. Sachin Malwade Struct Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 8th march 2013 1st Rank
12. Yuvraj Pitambare
Pritam Vhanale
Struct Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 8th march 2013 2nd Rank
13. Supriya Baad
Priya Madwan
Struct Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 8th march 2013 3rd Rank
14. Rakesh Maske
Gaurav Dabe
Hake Sachin
Block Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 8th march 2013 WINNER
15. Rohit Sawant
Atul Shinde
Present Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 8th march 2013 WINNER

Achievement 2011-2012

Sr No Name of The Student Event Venue Date Award
1. Amol Tukaram Suryawanshi Brain Smart
(Build Smart)
PVPIT, Budhgaon. 18th & 19th February 1st Prize
Mind Spark Sanjay Bhokare College , Mar 2012. 3rd & 4th March 1st Prize
Field Smart
PVPIT, Budhgaon.   Runner Up
Pioneer Vitthal Patil Polytech Inamdhamni. 24th & 25th January 3rd Prize
2. Ashwin Balaso Karnale Brain smart PVPIT, Budhgaon. 18th & 19th February 1st Prize
Mind Spark Sanjay Bhokare College , Mar 2012. 3rd & 4th March 1st Prize
Pioneer  Vitthal Patil Polytech Inamdhamni. 24th & 25th January 3rd Prize
3.  Dinesh Chandrashekhar Mangsule Field Smart PVPIT, Budhgaon.   Runner Up
4. Dupate Prafulla Balkrishna Nirmiti 2012 PVPIT, Budhgaon. 22nd & 23rd February 2nd Prize
Prarambh 2011 GESIT Satara College of Engineering 25th & 26th March 3rd Prize
Megastructure WCE, Sangli   1st Prize
National Level Tech.Event "Aakar 2011". WCE Sangli 24th & 25th Sept 1st Prize
Pioneer College of Engineering Kolhapur   2nd Prize
CAPD State Level Event "Innovate 2012" PVPIT Budhgaon 5th February 2nd Prize
5. Sarika Basgonda Patil Paper Presentation Nirmiti PVPIT, Budhgaon. 22nd & 23rd February 2012 1st Prize
6. Chandanprasad Mahendraprasad Shah Paper Presentation Nirmiti PVPIT, Budhgaon.   1st Prize
7. Jadhav Harshal R. STUMBHA W.C.E., Sangli 24th & 25th Sept 2011 Participation
8. Banne Avinash C STUMBHA WCE, Sangli 24th & 25th Sept 2011 Participation
9. Banne Avinash C. STAMBHA SBGI, Miraj 3rd & 4th March 2012 Participation
10. Bane Avinash C. Poster Presentation SBGI, Miraj 3rd & 4th March 2012 Runner Up

Achievement 2010-2011

Sr No Name of Student Name of Event Organized By Date Awards
1. Shitole Rajendra R. I-Struct at Inovate PVPIT Budhgaon 5 & 6 feb 2011 3rd
Patil Sujitkumar P.
2. Ashwin Karnale Nirmiti-11 PVPIT Budhgaon 22 & 23 feb 2011 2nd
Amol Suryanshi
3. Madhav Pakhare Field Smart at Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 2nd
Nikhil Bavane
Amar Chavan
4. Harshali Patil Field Smart at Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 3rd
Anuya Shirke
Jayshree Rupnar
5. Mohsin Mulla MOD Smart in Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 1st
Kailash Padiyar
6. Ganesh Mathad MOD Smart in Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 3rd
Ajinkya Shinde
7. Satyajeet Katkar Block Smart in Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 3rd
Rakesh Jadhav
Balaji Sawant
8. Kiran Koshti Struct Mart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 Consolation
Atul Shinde
9. Tanveer Mestri Plan Mart at Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 2nd
Shripad Kore
10. Dhanaji Kambale Plan Mart at Build Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 3rd
Sandeep kalyankar
11. Amol Suryawanshi Brain Smart at Biuld Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 1st
Ashwin Karnale
12. Tanveer Mistri Brain Smart at Biuld Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 3rd
Tanveer Sangikar
13. Ankita Galgali Present Smart PVPIT Budhgaon 4 & 5 march 2011 3rd
Imran Patel
14. Rohit Dhemare Nirmiti Megastructure PVPIT Budhgaon 22 & 23 feb 2011 1st
Abhinav Salunkhe
15. Sham Bankar Vision 2011 WCE, Sangli 13 &15 march 2011 1st
Nilofar Bargir
16. Amit Ingole Mind Spark COE, Pune 1st
Abhinav Salunkhe
17. Amit Ingole Aakruti D.Y.Patil College, Kolhapur 2nd
Abhinav Salunkhe
18. Rohit Dhemare Tech Fest IIT, Bombay 5th
Ganesh Mathad
19. Rohit Dhemare I-Struct at Inovate PVPIT Budhagon 5 & 6 feb 2011 2nd
Mahesh Jadhav
20. Rohit Dhemare Aakruti D.Y.Patil College, Kolhapur 1st
Raviraj Gaikwad
21. Rohit Dhemare CAD design D.Y.Patil College, Kolhapur 2nd
Amit Ingole
22. Ganesh Mathad Vision WCE, Sangli 13 &15 march 2011 1st
Shyam Bankar
23. Kore Shripad B. Plan Smart P.V.P.I.T. Budhgaon 5th & 6th March 2011 Runner Up
24. Patil Sadhana M. Smart Art P.V.P.I.T. Budhgaon 5th & 6th March 2011 Consolation
25. Patil Sadhana M Replica P.V.P.I.T. Budhgaon 22nd & 23rd Feb 2011 Consolation